Farki.eu

Prosím vyberte si oblasť o ktorú sa zaujímate.

V každej tabuľke máte možnosť vyhľadávať podľa kľúčových slov.

Radi Vám s výpočtom ceny pomôžeme, stačí nás kontaktovať.


Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

BÚRACIE , DEMOLAČNÉ A INÉ MONTÁŽNE PRÁCEPOČETMJSPOLU EUR
Demontáž jadra a rozvodov1ks109.20
Odstránenie priečok / z porobetónu alebo sadrokartón / cena OD1m26.37
Odstránenie priečok 10 cm tehla1m29.01
Odstránenie priečok 15 cm tehla1m213.65
Odstránenie – osekanie obkladov alebo dlažby1m24.46
Demontáž umývadla cena OD1ks4.55
Demontáž WC klasické cena OD1ks4.55
Demontáž vane / sprchového kúta cena OD1ks6.37
Sekacie , búracie práce sekacím kladivom cena OD1hod7.28
Rezanie konštrukcií a iné rezacie alebo brúsne práce flexi brúskou cena OD1hod7.28
Odstránenie podláh / PVC , plávajúca podlaha cena OD1m20.91
Odstránenie lepeného korku1m22.73
Odstránenie tapiet cena OD1m21.09
Odstránenie starých náterov stien / okrem olejových soklov a podobných náterov – cena dohodou / cena OD1m20.73
Odstránenie starých náterov stropy cena od1m20.82
Osekanie plste , lepenky a lepidiel z betónu cena OD1m22.27
Demontáž kovovej šroubovanej zárubne cena OD1ks6.37
Odstránenie kovovej zalievanej zárubne / nie bezpečnostná zárubňa cena OD1ks13.65
Odstránenie bezpečnostnej zárubne cena1dohodou
Odvoz sute / podľa množstva a druhu sute / cena OD1t63.70
Vynosenie sute z bytu / ak je výťah alebo maximálne 1.poschodie cena podľa množstva , druhu sute a zákazky OD1t26.39
Vynosenie sute z 2. alebo iného poschodia cena podľa druhu sute , množstva , zákazky1dohodou
ELEKTROINŠTALAČNÉ A INÉ MONTÁŽNE PRÁCEPOČETMJSPOLU EUR
Drážkovanie do panelu frézovaním pre 1 maximálne 2 káble1bm8.19
Drážkovanie do poteru frézovaním pre 1 maximálne 2 káble1bm2.91
Drážkovanie do tehly frézovaním pre 1 maximálne 2 káble1bm4.00
Drážkovanie do porobetónu pre 1 maximálne 2 káble1bm1.36
Osadenie inštalačnej krabice do tehly / pod omietku1ks5.73
Osadenie inštalačnej krabice do betónu / pod omietku1ks8.19
Osadenie inštalačnej krabice do porobetónu / pod omietku1ks4.09
Výmena inštalačnej krabice / pod omietku1ks4.09
Osadenie inštalačnej krabice / na omietku1ks1.64
Osadenie inštalačnej krabice do sadrokartónu1ks1.64
Zapojenie svorkovnice v inštalačnej krabici1ks7.37
Montáž zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie1ks3.19
Montáž vypínača do inštalačnej krabice a zapojenie1ks2.05
Montáž anténnej zásuvkydo inštalačnej krabice a zapojenie1ks3.19
Montáž dátovej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie1ks3.19
Montáž telefónnej zásuvky do inštalačnej krabice a zapojenie1ks2.05
Demontáž starej skrinky s ističmi / do 15ks ističov1ks7.28
Demontáž starej skrinky s ističmi / nad 16 do 30 ks ističov1ks10.92
Osadenie ističovej skrinky na omietku1ks17.29
Montáž ističa do ističovej skrinky a zapojenie1ks2.73
Montáž prúdového chrániča do ističovej skrinky a zapojenie1ks6.55
Montáž zvončeka do ističovej skrinky a zapojenie1ks2.73
Montáž PVC lišty pre osadenie kábla1bm1.46
Montáž káblov / káblovanie1bm0.64
Montáž káblov / káblovanie s dutinami1dohodou
Montáž vodiča / zemnenie stupačky1bm0.91
Vykrúženie otvorov do sadrokartónového stropu pre podhľadové svietidlá alebo ventilátor1ks1.36
Zapojenie transformátora pre halogénové svietidlo1ks2.46
Zapojenie a zapustenie podhľadového svietidla1ks2.46
Montáž a zapojenie stenového ventilátora1ks6.64
Montáž a zapojenie stropného ventilátora1ks10.65
Montáž a zapojenie nástenného svietidla1ks3.37
Montáž a zapojenie stropného svietidla1ks4.55
Montáž a zapojenie digestora1ks9.10
Montáž a zapojenie komínkového digestora1ks12.74
Montáž a zapojenie bytového telefónu1ks4.91
Zapojenie podlahového kúrenia do 5m21ks53.69
Montáž termostatu pre podlahové kúrenie1ks12.38
Montáž pohybového snímača1ks8.28
Ostatné elektroinštalačné alebo montážne práce ktoré nieje možné naceniť1hod6.37
Hrubé vyspravenie drážok omietkou1bm1.82
INŠTALATÉRSKE A INÉ PRÁCEPOČETMJSPOLU EUR
Výmena odpadovej odbočky na WC v stupečke1ks40.95
Zapustenie potrubia do poteru / frézovaním /1bm13.64
Výmena alebo preinštalovanie stupačkového ventilu alebo vodomeru1ks9.55
Montáž nových rozvodov / voda alebo odpad1vývod20.48
Montáž filtrov1ks2.72
Montáž rohových ventilov1ks2.72
Vŕtanie otvorov / nerezový drez , akrylátová vańa , umývadlo1ks5.00
Vŕtanie otvorov / kameninový drez1ks6.18
Montáž umývadla – komplet1ks16.37
Montáž WC klasické1ks16.37
Montáž WC závesné / Geberit …1ks45.50
Montáž stenovej batérie1ks9.60
Montáž podomietkovej batérie – jednoduchej1ks22.75
Montáž stojankovej batérie1ks7.74
Osadenie vane v kúpeľni k obkladu- klasická1ks27.30
Osadenie vane v kúpeľni pod obklad1ks31.85
Vyhotovenie jednoduchej murovanej vaničky OD1ks36.40
Osadenie sprchovej vaničky klasická – jednoduchá1ks27.30
Montáž a osadenie sprchovacieho kúta1ks31.85
Montáž doplnkov v kúpeľni alebo WC , OD1hod6.37
Silikónovanie1bm0.55
Výmena rádiatorov podľa obtiažnosti cena OD1ks9.10
Hydroizolácia sprchového kúta … podľa veľkosti a obtiažnosti OD1ks10.01
Ostatné montážne alebo inštalkatérske práce ktoré nie je možné naceniť cena OD1hod6.37
KLAMPIARSKE ALEBO INÉ MONTÁŽNE PRÁCEPOČETMJSPOLU EUR
Montáž odkvapového systému1bm5.45
Montáž vokaflexu okolo komína1bm28.20
Šalovacie práce1m210.00
Odšalovanie dielcov1m22.72
Oplechovanie balkónu jednoduché1bm4.54
Osadenie vonkajšej parapety okna1bm5.45
Klampiarske , montážne alebo iné remeselné práce cena OD1hod6.37
ZATEPĽOVACIE PRÁCE , OMIETKY A INÉ MURÁRSKE A STAVEBNÉ PRÁCE1MJ
Zateplenie fasády : montáž polystyrénu , sieťkovanie lepidlom a fasádna omietka1m210.00
Zateplenie fasády : montáž nobasilu , sieťkovanie lepidlom a fasádna omietka1m211.38
Vyrovnanie fasády podľa nerovnosti cena OD1m21.64
Omietka tenkovrstvá cena OD1m22.64
Omietka hrubá / podľa hrúbky vrstvy / cena OD1m23.55
Špric – špricovanie1m20.82
Penetrácia povrchov1m20.27
Špalety / podľa zložitosti / cena OD1bm3.19
Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek bez priznania trámov cena OD1m24.46
Zhotovenie podhľadov z OSB dosiek s priznaním trámov cena OD1m25.92
Výmena žľabov a zvodov1bm4.09
Obklad soklov umelým kameňom cena OD1m210.01
Osadenie plastových okien do peny1bm4.09
Osadenie parapiet jednoduchých cena OD1ks4.46
Natiahnutie klasickej vonkajšej šúchanej omietky na fasádu / MVR uni , Fein Putz …1m23.19
Iné zatepľovacie , montážne alebo murárske práce ktoré nie je možné naceniť cena OD1hod6.37
VÝKON – MURÁRSKE PRÁCEKSMJSPOLU EUR
Zateplenie fasády – polystyrén, sieť, omietka1m29.83
Zateplenie fasády – nobasil ,siet, omietka1m211.47
Vyrovnanie fasády1m21.64
Omietka tenkovrstvá, Ytong1m23,65
Sieťkovanie / lep + sieť1m23,65
Špric1m20.91
Jadrová omietka klasická aplikácia1m24.55
Špalety1m24.55
Zhotovenie podhľadov z OSB dosky1bm6.37
Výmena žlabov a zvodov 1bm3.64
Obklad soklov s umelým kameňom1m214.83
Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu1m24.55
Pokládka zamkovej dlažby1m28.59
Osadenie obrubníkov k zámkovej dlažbe1bm3.39
Dorezávanie zámkovej dlažby1bm3.45
Montáž žľabov1bm3.64
Osadenie plastových okien do peny1bm3.82
Osadenie parapiet1bm7.19
Nosné murivo 30 cm1m326.39
Nosné murivo 40 cm1m324.57
Nosné murivo 45 cm1m323.21
Priečka Ytong, Porotherm 5 – 7,5 cm   hrúbka1m26.01
Priečka Ytong, Porotherm 10 – 15 cm1m26.37
Výmurovka sklobetón1ks2.64
Kotvenie priečok1bm2.27
Zhotovenie plotu z klasických šalovacích tvárnic DT1m213.65
Osadenie klobúkov1bm3.64
Rohy do iného uhla1bm6.37
Osadenie keramických prekladov1ks5.92
Zhotovenie betónového schodiska1ks227.50
Osadenie oceľovej zárubne1ks17.29
Penetrácia1m20.27
Šťuková omietka stropov1m24.78
Sádrová stierka stien1m23.65
Sádrová stierka stropov1m27.78
Betónový poter do 5cm1m24.09
Vyrovnávanie podláh – nivelácia1m22.73
Sieťkovanie – špalety1bm4.00
Vyrovnanie stien pod obklad1m22.73
Pokládka obkladu štandard cca 30 x 30 cm1m29.10
Pokládka dlažby štandard cca 30 x 30 cm1m29.10
Pokládka obkladu 15 x 15 cm a menej1m213.65
Pokládka dlažby 20 x 20 cm a menej1m213.65
Pokládka dlažby a obkladov nad 40 – 60cm1m213.65
Pokládka dlažby a obkladov nad 60 cm1m214.56
Mozaika keramika1m218.20
Mozaika sklo1m220.93
Pokládka dekoratívneho kameňa1m218.20
Montáž lištel, bombát, soklov1+25 %
Montáž lištel, bombát, soklov1bm2.73
Vykrúženie otvorov do obkladu1ks1.66
Montáž rohových líšt na obklad1bm2.73
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy1bm8.19
Špárovanie obkladu1m22.35
Silikónovanie1bm0.91
Murované police1bm22.75
Podmurovanie a osadenie vane1ks22.75
Podmurovanie a osadenie sprchového kúta1ks22.75
Montáž umývadla1ks13.65
Montáž wc klasik1ks13.65
SADROKARTÓN1KS
Sadrokartónový strop – stupňovitý1m211.83
Sadrokartónový strop – rovný1m29.10
Sadrokartónové priečky – obojstranná1m211.83
Sadrokartónové poličky1m216.38
Zhotovenie klenby1ks36.40
Osadenie rohových líšt1bm1.82
Tmelenie akrylátovým tmelom1bm0.82
Izolácia sklenou vatou1m23.19
Kazetový strop1m25.45
OBKLADAČSKÉ PRÁCE A INÉ ČINNOSTIPOČETMJSPOLU EUR
Vyrovnanie stien pod obklad podľa hrúbky vyrovnania OD1m22.27
Pokládka obkladu štandard1m210.01
Pokládka dlažby štandard1m210.01
Pokladanie obkladu a dlažby 15 x 15 cm a menej1m213.65
Pokladanie obkladu  a dlažby 20 x 20 cm a menej1m212.74
Pokladanie obkladu a dlažby nad 50cm1m213.65
Pokládka mozaiky – keramika1m218.20
Pokládka mozaiky – sklo1m220.02
Pokládka dekoratívneho kameňa1m218.20
Príplatok za diagonál obkladu alebo dlažby1m2+20 %
Príplatok za diagonál obkladu alebo dlažby 15 x 15 cm1m2+25 %
Montáž listel , bombát , soklov1bm2.73
Vykrúženie otvoru do obkladu1ks1.36
Montáž rohových líšt na obklad1bm2.27
Brúsenie obkladov na vonkajšie rohy1bm8.19
Pokladanie atypických obkladov, kameňa alebo dlažby1m2dohodou
Špárovanie obkladu alebo dlažby1zadarmo
Silikónovanie1bm0.55
Sadrokartónové alebo murované police – obloženie1dohodou
Vŕtanie dier do skla / zrkadla1ks1.18
Pokládka zámkovej dlažby1m27.28
Osadenie obrudníkov1bm2.27
Úprava povrchu pod zámkovú dlažbu1m22.73
Iné súvisiace práce1dohodou
1. Príprava podkladuMJEUR
Zametanie podkladu0.30
Vysatie podkladu0.62
Penetrovanie podkladu + príprava0.75
Stierkovanie nivelizačnou stierkou – 1 vrstva do 5mm2.12
Lokálne Vysprávka Cementovou stierkou5.00
Prebrúsenie betónu strojné2.49
Prebrúsenie betónu ručným el. náradím7.50
Frézovanie betónu ručným el. náradím15.00
Strhnutie starej podlahoviny ručneos/hod8.71
Strhnutie krytiny na gumovej podložkeos/hod8.71
Strhnutie starého soklaos/hod8.71
Strhnutie schodových hrános/hod8.71
Strhnutie podlahovín schodovos/hod8.71
Strojové strhnutie podlahovín1.24
2. Lepenie podlahovinyMJEUR
Lepenie PVC a gumy v pásoch2.75
Lepenie prírodného (korkového) linolea4.50
Frézovanie a zváranie linoleabm1.12
Frézovanie a zváranie PVCbm1.00
Lepenie sokla z linolea do výšky 10 cmbm4.50
Lepenie a vyťahovanie sokla PVC do výšky 6 – 8 cmbm3.75
Lepenie sokla PVC na povrchbm0.88
Lepenie PVC štvorcov3.49
Lepenie PVC v dielcoch4.00
Studený zvarbm1.24
3. Lepené textilné podlahoviny, korokMJEUR
Lepenie kobercov v pásoch1.75
Lepenie kobercov v pásoch – antistatický systém2.25
Voľné položenie kobercov1.75
Lepenie kobercových štvorcov2.75
Položenie kobercových štvorcov voľne alebo na obojstranne lepiacu pásku2.75
Rezanie a montáž kobercových soklov do plastových líštbm1.00
Rezanie, obšívanie a lepenie kobercového soklabm3.75
Rezanie a lepenie kobercového soklabm1.24
Montáž líšt soklových plastových dvojdielnychbm1.24
Napínanie kobercov4.50
Montáž napínacích líšt pribitímbm3.00
Montáž napínacích líšt lepenímbm2.25
Lepenie korku3.75
Lepenie korkového sokla1.00
4. Montáž podlahovín na schodišteMJEUR
Lepenie PVC a gumy na schody, stupníc a podst.bm3.75
Lepenie schodových hrán plastovýchbm1.00
Montáž kovových líštbm3.00
Tmelenie silikónombm0.50
Lepenie kobercov na schodybm3.75
Lepenie koberca na točité schodybm4.24
Lepenie korku na schodybm4.24
Lepenie PVC a gumy na točité schodybm4.24
5. Montáž plávajúcich podláhMJEUR
Montáž pláv. podlahy – laminát3.86
Montáž pláv. podlahy – drevo4.50
Montáž soklových líšt lepenímbm1.75
Montíž soklových líšt na zadný profilbm1.50
Montáž soklových líšt skrutkamibm1.75
Montáž prechodových profilov samolepiacichbm2.49
Montáž prechodových profilov vŕtanýchbm3.00
6. Montáž drevených podláhMJEUR
Pokládka palubovej podlahy masív – skrutkovaním6.73
Pokládka palubovej podlahy masív – pribíjaním6.23
Montáž viacvrst. drev. lamiel celoploš. lepením6.73
Pokládka vlysov lepením na remeň5.98
Pokládka vlysov lepením rybina6.48
Pokládka vlysov nastreľovaním6.23
Pokládka eurolamiel – remeň4.98
Pokládka eurolamiel – rybina6.23
Pokládka mozaiky5.73
Montáž obvodových líštbm1.50
7. Povrchové úpravyMJEUR
Tmelenie špár drevených podláh1.24
Brúsenie drevenej podlahy novej vlysy3.75
Brúsenie drevenej podlahy novej lamely4.24
Brúsenie drevenej podlahy starej bez náteru4.12
Brúsenie drevenej podlahy starej s náterom4.61
Brusenie drevenej podlahy starej pastovanej4.36
Olejovanie a lakovanie drevenej podlahy – 3 vrstvy3.00
Voskovanie ručné3.24
Pastovanie strojné3.00
Leštenie0.88
8. Špeciálne práceMJEUR
Voskovanie linolea 1 vrstva0.75
Odstránenie farby a lakuhod8.71
Demontáž a montáž dreveného krídlaos/hod8.71
Úprava výšky dveríos/hod8.71
Montáž prahuos/hod8.71
Demontáž prahuos/hod8.71
Úprava prahuos/hod8.71
Demontáž obvodových líšt klincovanýchbm0.75
Demontáž obvodových líšt skrutkovanýchbm0.88
Demontáž starých podláh, dlážkových (palubovka)os/hod8.71
Demontáž starých podláh, parketové vlysyos/hod8.71
Demontáž starých podláh, mozaikové parketyos/hod8.71
9. Liate podlahyMJEUR
Prebrúsenie betónu – strojné2.49
Prebrúsenie betónu ručným el. náradím7.50
Frézovanie podkladu do 1cm – strojné5.48
Zametanie podkladu0.30
Vysatie podkladu0.62
Penetrovanie podkladu0.75
Stierkovanie nivelizačnou stierkou – 1 vrstva do 5mm2.12
Epoxidový záškrab – 2 vrstvy5.00
Aplikácia epoxidového náteru valcom 2 vrstvy5.00
Liata epoxidová podlaha7.99
Náter sokla do výšky 10 cmbm0.50
Rezanie dilatačných špárbm1.88
Výplň dilatačných špár pružným tmelombm1.00
10. Montáž podkladu suchým procesomMJEUR
Odpružený rošt6.23
Pevný rošt5.47
Veľkoplošné materiály 2 vrstvy6.23
11. Špeciálne službyMJEUR
Cestovné, cesta sa počíta obojsmernekm0.25
REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE ALEBO ČINNOSŤIPOČETKSSPOLU EUR
Detská izba 4 x 4m
Sieťkovanie + penetrácia1ks173.81
Šúchaná omietka + penetrácia1ks146.51
Nivelácia podlahy do 1cm1ks43.68
Maľovanie + penetrácia1ks72.80
Položenie plávajúcej podlahy s lištami1ks63.70
Obývačka 4 x 4m
Sieťkovanie + penetrácia1ks146.51
Šúchaná omietka + penetrácia1ks146.51
Nivelácia podlahy do 1cm1ks43.68
Maľovanie + penetrácia1ks72.80
Položenie plávajúcej podlahy s lištami1ks63.70
Strhnutie tapiet + rohových polystyrénových líšt1ks27.30
Chodba 1. 2,8 x 2,9m
Sieťkovanie + penetrácia1ks96.46
Šúchaná omietka + penetrácia1ks96.46
Maľovanie + penetrácia1ks46.41
Položenie plávajúcej podlahy s lištami1ks29.12
Chodba 2. 2,1 x 1,9m
Oprava sadrokartónovej supačky jednoduchá1ks18.20
Sieťkovanie + penetrácia sadrokartónovej stupačky + chodby1ks13.65
Šúchaná omietka + penetrácia sadrokartónovej stupačky + chodby1ks13.65
Osadenie a prispôsobenie dvierok stpačky rozvodov1ks9.10
Maľovanie + penetrácia chodba + nika1ks36.40
Položenie plávajúcej podlahy s lištami1ks31.85
Spáleň 3 x 4m
Sieťkovanie + penetrácia1ks118.30
Nivelácia podlahy do 1cm1ks32.76
Šúchaná omietka + penetrácia1ks118.30
Položenie plávajúcej podlahy s lištami1ks54.60
Maľovanie + penetrácia1ks36.40
Položenie plávajúcej podlahy s lištami1ks31.85
WC 1,2 x 1,1m
Zadná stena wc sadrokartónová + osadenie dvierok1ks71.89
Sieťkovanie + penetrácia1ks27.30
Šúchaná omietka + penetrácia1ks81.90
Maľovanie + penetrácia1ks15.47
Položenie obkladu a dlažby štťandard1ks72.80
Obmurovanie Geberitu + montáž wc Geberitu1ks63.70
Kúpelňa 2 x 1,8 m
Sieťkovanie + penetrácia1ks54.60
Šúchaná omietka + penetrácia1ks27.30
Maľovanie + penetrácia1ks31.85
Položenie obkladu a dlažby štandard1ks163.80
Sadrokartonový strop1ks91.00
Podmurovanie rohovej vane1ks31.85
Montáž umývadla1ks9.10
Sadrokartónová nika – zakrytie rozvodov1ks45.50
Nivelácia podlahy do 1cm hrúbky1ks9.10
Ostatné práce
Vysprávky po elektrike / pred sieťkovaním1ks109.20
Vodoinštalatérske práce kuchyňa + kúpelňa + wc + kúrenárske práce1ks291.20
Odstránenie obkladu a dlažby + sanity : kuchyňa , kúpeľna + wc + linoleum1ks100.10
Vynosenie odpadu z bytu do kontajnera1ks44.59
Platba za kontajner vrátane platby na smetisku a dopravy1ks90.09
Maľovanie kuchyne 3 x 3,5m1ks45.50
CENNÍK REKONŠTRUKCIE BYTOVÉHO JADRAPočetKsSPOLU EUR
Odstránenie bytového jadra1ks113.75
Vynosenie, odvoz odpadu na smetisku /  odpad platí majiteľ1ks90.09
Vymurovanie nových priečok a múrikov / pre vodu / z ytongu + osadenie prekladu1ks
Zadná stena wc montáž sadrokartónu s dvierkami1ks
Elektroinštalačné práce v jadre / nová elektroinštalácia , montáž 2 ks ventilátorov1komplet145.60
Vodoinštalačné práce v jadre + montáž sanity + montáž elektrického rádiatora1komplet254.80
Podmurovanie atypickej vane1ks27.30
Sieťkovanie v jadre30m281.90
Aplikácia omietky SP 0120m254.60
Pokládka obkladu štandard9m298.28
Pokládka dlažby štandard4m243.68
Sadrokartónový strop v jadre : kúpeľna spojená s WC1ks126.49
Maľovanie wc a kúpeľne1komplet27.30
Montáž skrinky v kúpeľni1ks9.10
Montáž zrkadla v jadre1ks9.10
Vyrovnanie podlahy v jadre cementovým poterom 4 cm hrúbka1ks27.30
Osadenie obložkovej zárubne1ks18.20
Montáž a osadenie nových dverí1ks13.65
MALIARSKE PRÁCE ALEBO ČINNOSŤ0.00
Oškriabanie starej farby – klasická maľovka1m20.82
Oškriabanie starej olejovej farby – umývateľný sokel1m20.27
Penetrácia stien a stropov1m20.82
Maľovanie na bielo 2 krát1m20.91
Maľovanie farebne 2 krát1m21.09
Maľovanie latexovou alebo akrylátovou farbou1m22.73
Náter štandardnej zárubne1ks9.10
Vysprávky stien a stropov pred maľovaním1hod6.37
Náter dverí : vybrúsenie , tmelenie , základný a vrchný emailový náter OD1ks18.20
Náter okien – opaľovanie , tmelenie , brúsenie , napustenie , základný a vrchný náter emailu   OD 1ks18.20
Upratovanie po maľovaní – základné NEUČTUJEME1kszadarmo
RUČNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE ALEBO VÝKOP UNC , JCB …POČETMJSPOLU EUR
Ručný výkop jám / čističky , nádrže , septik … cena OD1m326.39
Ručný výkop rýh cena podľa množstva , veľkosti a druhu Đ1bm10.01
Ručný výkop pre osadenie drenážnej rúry okolo domu … cena OD1m327.30
Ručný výkop pre inžinierske siete v ťažko prístupnom teréne  podľa obtiažnosti  cena OD1m331.85
Výkop obvodových pásov základov domu… s UNC cena OD1hod17.29
Výkop obvodových pásov základov domu… s JCB cena OD1hod20.93
Dovoz JCB , UNC cena OD1km1.18
SADROKARTÓNOVÉ PRÁCE ALEBO INÉ MONTÁŽNE , MURÁRSKE PRÁCEPOČETMJSPOLU EUR
Montáž sadrokartónového stropu stupňovitého1m210.01
Montáž sadrokartónového stropu rovného1m29.10
Stavba sadrokartónových priečok1m211.83
Montáž sadrokartónových poličiek cena poľa zložitosti OD1bm13.65
Zhotovenie klenby zo sadrokartónu cena podľa zložitosti OD1ks36.40
Osadenie rohových líšt na sadrokartón1bm1.64
Tmelenie akrylátovým tmelom1m20.82
Izolácia sklenou vatou cena OD1m21.82
Lepenie fólie – zakrytie sklennej vaty1m20.91
Montáž kazetového stropu jednoduchého1m24.55
Iné sadrokartónové , montážne alebo iné práce bez určenia ceny OD1hod6.37
ZÁKLADPOČETKSSPOLU EUR
Stavba základovej platne rodinného domu1
Zameranie základov rodinného domu na pozemku – Stavba domu cca 8 x 10 m1ks45.50
Výkop základových pásov pre betonáž základov obvodových múrov cca1ks227.50
Štrkové lôžko pod základy domu1ks45.50
Žabovanie štrkového lôžka pod základovou platňou1ks27.30
Položenie železnej armatúry + viazanie základovej platne a základových pásov1ks90.09
Betonáž základových pásov stavby domu1ks227.50
Príprava šalungu základovej platne zo šalovacích tvárnic / drevo1ks227.50
Betonáž základovej platne domu1ks227.50
Vyrovnanie terénu pod stavbou rodinného domu1ks54.60
Drenáž starého alebo nového rodinného domu rozmer cca 10 x 8m1
Výkop pásu so spádom pre osadenie drenážnej rúry priemerná hĺbka cca 120 cm a šírka 50cm1ks199.29
Osadenie noppovej fólie1ks53.69
Položenie drenážnej rúry1ks45.50
Položenie geotextílie1ks27.30
Zásyp drenážnej rúry štrkovým lôžkom1ks172.90
Osadenie obrudníka po obvode domu1ks90.09
Okrasné štrkové lôžko medzi obvodom rodinného domu a obrudníkom cca šírka 50cm1ks44.59
Pokládka zámkovej dlažby slúžiacej na parkovanie áut aj pochodznu časť 124 m21
Výkop pre osadenie obrudníkov a štrkového lôžka pod zámkovú dlažbu1ks1.81
Osadenie obrudníkov1ks12.56
Položenie štrkového lôžka a planírovanie1ks1.32
Žabovanie podložia zámkovej dlažby a štrkového lôžka1ks0.55
Pokládka a špárovanie zámkovej dlažby1ks10.91
Podrezanie muriva cena : izolácia múrov rodinného domu proti vlhkosti – odstránenie vlhosti v dome1
Tehla , kváder – hrúbka muriva 15cm1bm9.10
Tehla , kváder – hrpúbka muriva 30cm1bm17.29
Tehla , kváder – hrúbka muriva 45cm1bm25.48
Tehla , kváder – hrúbka muriva 60cm1bm31.85
Kameň  – hrúbka muriva 50cm1bm50.05
Kameň – hrúbka muriva 60 cm1bm59.15
Kameň – hrúbka muriva 70cm1bm68.25
Cenník rezania betónu – chladenie vodou1
Hrúbka betónu do 10 cm1bm27.30
Hrúbka betónu od 10 – 15 cm1bm40.95
Hrúbka betónu od 15 – 25cm1bm50.05
Hrúbka betónu od 25 – 35cm1bm59.15
Hrúbka betónu 35 – 45 cm1bm68.25
ZEMNÉ ALEBO INÉ PRÁCEPOČETMJSPOLU EUR
Výkopové práce, úpravy terénu, UDS , planírovanie, nakladanie zeminy, štrku1hod23.10
Doprava UDS1km1.00
Zemné práce, nakladanie pásovým rýpadlom VOLVO EC210CL,CAT 318CL1hod40.68
Zemné práce, nakladanie pásovým rýpadlom CAT 325C, VOLVO EC240BNLC1hod48.23
Búracie kladivo / pásové rýpadlo búracie kladivo / VOLVO EC210CL, CAT 325C)1hod56.42
Kolesové rýpadlo CAT M316D1hod37.31
Nákladná doprava TATRA 6×6 19,40 Eur/hod – 1,00 Eur/km1hod17.75
Doprava TATRA 6×6 , Ťahač s návesom MAN , Rýchlonakladač NEW HOLLAND1km0.91
Nákladná doprava MAN, 8×61hod25.48
Nákladná doprava súprava s návesom – ťahač1hod24.57
Valník s hydraulickou rukou – MAN 1ks1hod21.39
Rýpadlonakladač New Holland 1hod21.39